Vaši nemovitost vám prodáme pomocí dobrovolné elektronické aukce.

Tím zajistíme nejvyšší možnou cenu pro vaši nemovitost. Tento způsob lze s úspěchem použít v případě, že najdeme v krátkém časovém období 2 a více zájemců. Závazná pravidla a podmínky aukce byla vypracována advokátní kanceláří Vilímková Dudák Partners a zajišťují bezchybný a férový průběh aukce. Pro bližší informace mě prosím kontaktujte, rád se s vámi sejdu a vše vysvětlím.

Aukce patří k nejlepším možnostem prodeje nemovitosti. 

Téměř všichni prodávající chtějí svou nemovitost prodat za co nejvyšší cenu. Někteří volí strategii „začnu na co nejvyšší ceně a když se nikdo nechytí, postupně budu cenu snižovat“. Jenže tato strategie má svá úskalí. Po několika měsících totiž začne mít nemovitost status ležáku, na nemovitost se začne nabalovat punc nedůvěryhodnosti, možných skrytých vad a prodej je složitější. Často se nakonec takové nemovitosti prodají levněji, než by se prodat mohli a prodej trvá mnohem déle. Důvodů, proč tomu tak je víc, o nich napíšu jindy. I když jeden důvod za všechny zmínit mohu. Třeba, když zájemce o koupi vašeho bytu pátrá, jací v domě žijí lidé, zdali jsou tam dobré sousedské vztahy, pátrá po technickém stavu domu a při tomto pátrání se dozví se od sousedů „Jó, ten byt ve třetím patře, ten co se už prodává rok…“. Okamžitě případný kupec začne váhat, klást si otázky a spekulovat „Tam asi bude nějaký problém, když se za tak dlouhou dobu neprodal“. Taková informace některé lidi od koupě odradí, jiní začnou dál pátrat, tlačit na cenu atd.

Vraťme se však zpátky k dnešnímu tématu. Velmi zajímavou strategií, jak prodat nemovitost, za co nejlepší cenu v relativně krátké době, je aukce. Jinými slovy prodej nejlepší nabídce.

Aukce není dražbou

Předně je třeba říci, že aukce není dražbou ve smyslu zákona o veřejných dražbách. č. 26/2000 Sb. Rozdíl je v tom, že u veřejné dražby probíhá změna vlastnického práva k nemovitosti dle zákona o dražbách na základě příklepu licitátora. Na rozdíl od aukce, která se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Po skončení aukce dojde na základě dohody prodávajícího a kupujícího k uzavření rezervační smlouvy a následně kupní smlouvy. Na dražby dle zákona o veřejných dražbách jsou přísnější nároky, zpravidla se vybírá dražební jistota a vyhrává ten, kdo nabídne nejvyšší cenu. To u aukcí není bezpodmínečně nutné. Mnoho kupujících se nákupu v dražbě bojí. Stejně tak je dražba složitá pro zájemce, kteří chtějí financovat nákup na hypotéku a těch je více než 70 %. Výsledkem je proto nižší počet účastníků dražby, a to má negativní vliv na dosaženou prodejní cenu. Chcete-li dosáhnout maximální možné ceny při prodeji nemovitosti, dražba není nejlepší formou prodeje. Úplně jiná situace však je, když prodáváte nemovitost v aukci. Aukce jsou pro prodej nemovitostí mnohem flexibilnější a efektivnější.

Proč aukce patří k nejlepším možnostem prodeje nemovitosti?

Flexibilita

Na rozdíl od dražby je aukce flexibilnější. Není svázána pravidly dle zákona o dražbách. Kupující mohou předkládat prodávajícímu další podmínky, za jakých jsou ochotni nemovitost koupit. Samozřejmě za předpokladu, že pořadatel aukce umožní v pravidlech aukce předkládání dalších podmínek. Kromě ceny tedy mohou účastníci aukce předkládat prodávajícímu i podmínky týkající se například termínu zaplacení kupní ceny, termínu vystěhování, požadavky na zanechání či odstranění inventáře atd. Prodávajícímu jsou všechny nabídky předloženy a je na něm, jakou akceptuje. Dokonce může všechny nabídky odmítnout, pokud žádná nesplní jeho očekávání a pravidla aukce to umožní. Stejně tak může upřednostnit i nabídku ke koupi za jinou než nejvyšší cenu. To se může stát například, když je pro prodávajícího důležité mít delší dobu na vystěhování a jeden ze zájemců ve své nabídce ke koupi uvede, že je ochoten prodávajícího nechat v nemovitosti bydlet třeba dalších půl roku.

Vyšší dosažená cena

Správně připravená aukce patří k nejlepším způsobům, jak dosáhnout maximální možné ceny při prodeji. Příprava aukce, jasné definování pravidel, jejich bezpodmínečné dodržování, důvěryhodnost pořadatele (realitní kanceláře), ale i morální kredibilita organizujícího realitního makléře, perfektní marketing a správné načasování všech aktivit je pro úspěch aukce naprosto zásadní. Při organizaci aukce se dá nadělat spousty chyb, které mohou kupující od účasti v aukci odradit a výsledkem je, že prodávající nedostane žádnou nabídku. V nejhorším možném případě může aukce skončit fiaskem a stížnostmi účastníků zejména na neregulérnost celé akce. To se může snadno stát, když aukci organizuje realitní kancelář a makléř, který nemá s aukcemi žádné zkušenosti, neseznámil účastníky s pravidly aukce nebo nezajistil jejich dodržování, anebo nejhorší možnost, že žádná pravidla nestanovil. Proto, pokud chcete zajistit úspěšnou aukci a dosáhnout nejvyšší prodejní ceny, je velmi důležitý výběr realitní kanceláře a realitního makléře, kteří s touto formou prodeje mají zkušenosti.

Přečtěte si podrobná pravidla Aukce.

100% Club Počet let praxe v realitách Realitní profesionál 1 Ocenění za produkci